top of page
Banner trainingen 2.jpg

COMMERCIËLE

ONDERSTEUNING

Unique Selling

Bevlogen Salesmanagement en opleidingen

(Her)structureren

van verkoopafdelingen met
behoud van personeel:

Bink Unique Selling loopt samen met de directie van detail- en groothandelsbedrijven na waar in hun onderneming verbetering mogelijk is. Door middel van enkele interviews wordt snel inzichtelijk waar meer efficiency en/of rendementsverbetering kan worden gerealiseerd. Door concrete aanbevelingen, kan na uw akkoord, samen met de betrokkenen een plan van aanpak worden opgesteld. Bink Unique Selling zal de implementatie begeleiden om zo de gestelde doelen te realiseren.

Coaching

van het commercieel management:

Bink Unique Selling neemt samen met de commercieel directeur/manager de prestaties van afdeling verkoop onder de loep. Door (subtiele) aanpassingen kunnen grote resultaatverbeteringen worden behaald. Bij veranderprocessen is de rol van de gehele bedrijfsleiding bepalend voor de omvang van het gewenste succes. Hoe uniek bent u als leidinggevenden? Welke begeleiding heeft u als management gegeven om uw medewerkers daadwerkelijk te verbeteren? 

We staan onder meer gedetailleerd stil bij de volgende onderwerpen:

 

 • Gewenste bedrijfscultuur; werken vanuit unieke kenwaarden van uw onderneming

 • Doelstellingen bepalen, prognoses ROI opstellen

 • Strategie bepalen; rekening houdende met de gewenste bedrijfscultuur en gestelde doelstellingen

 • Beleid aan laten sluiten op strategie

 • Periodiek (sub)doelstellingen monitoren en gericht actie ondernemen

 • Functieomschrijvingen met vermelding van verantwoordelijkheden; de meetlat

 • Periodieke- en voortgangsgesprekken

 • Periodieke overlegvormen

 • Sollicitatieprocedures

 • Opleidingen en coaching van medewerkers

 • SWOT analyses: klanten, collecties, concurrenten

 • Offertetrajecten

 • Orderbevestigingen

 • Uitleveringen

Opleiden

van- en omscholen naar commercieel medewerkers:

Bink Unique Selling ontwikkelt voor iedere organisatie een gesprekstechniek op maat. Iedere succesvolle onderneming is immers uniek. Door uw specialisme te verwoorden tijdens het klantcontact zullen uw relaties de meerwaarde van uw organisatie erkennen. We staan nadrukkelijk stil bij de behoeften die uw producten kunnen vervullen.

 

Uw medewerkers bereiden het gesprek voor en leiden de klant subtiel naar het vooraf gestelde doel. Door de al bestaande vaardigheden van medewerkers aan te vullen met praktische tips functioneert men zelfverzekerder en slagvaardiger. Onervaren medewerkers zullen ongeveer 60 procent van de geboden hulp dagelijks toepassen terwijl ervaren medewerkers zichzelf vaak in detail verbeteren. Een detail kan echter tot een groot verschil leiden.

Ook omscholingstrajecten naar accountmanager, filiaalmanager of verkoopmedewerker worden indien gewenst aangepast aan specifieke behoeften. Bink Unique Selling heeft ook contacten met potentiële werkgevers. Als 'verkoper' moet je natuurlijk zeker jezelf aan de man kunnen brengen.

bottom of page